Silicon Valley Italia Blog Uncategorized 10 najważniejszych trendów technologicznych kształtujących transformacje biznesowe

10 najważniejszych trendów technologicznych kształtujących transformacje biznesowe

0 Comments


Na czym liderzy biznesu powinni się dziś skupić, aby osiągnąć długoterminowy sukces

Photo by Kampus Production z Pexels

W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie firmy muszą dostosowywać się do postępu technologicznego, aby pozostać konkurencyjnymi. Jednak przy tak wielu pojawiających się nowych technologiach, liderom biznesu może być trudno wiedzieć, na czym skupić swoje inwestycje. W tym artykule przeanalizujemy 10 najważniejszych trendów technologicznych, które napędzają dzisiejsze transformacje biznesowe, dostarczając opartych na danych spostrzeżeń, które pomogą organizacjom poruszać się po zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

1. Generatywna sztuczna inteligencja: wypełnianie luki między informacjami a spostrzeżeniami

Dane stały się siłą napędową organizacji, napędzając krytyczne procesy decyzyjne i dostarczając cennych informacji. Według IDC, przewiduje się, że globalna sfera danych wzrośnie z 64,2 zettabajtów w 2020 roku do 180 zettabajtów do 2025 roku.. Ten wykładniczy wzrost wymaga solidnej infrastruktury danych i możliwości analitycznych, aby skutecznie wykorzystywać dane do transformacji biznesowej.

Firmy intensywnie inwestują w jeziora danych, hurtownie danych i zaawansowane narzędzia analityczne, aby poradzić sobie ze stale rosnącą ilością, szybkością i różnorodnością danych. Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję, organizacje mogą uzyskać przydatne informacje z ogromnych zbiorów danych, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane i przewagę konkurencyjną. Przed pojawieniem się Gen AI, poziom inwestycji potrzebnych do uzyskania wyrafinowanych spostrzeżeń, doświadczeń zorientowanych na człowieka i opowiadania historii był dla wielu organizacji zbyt kosztowny. Niewyobrażalne? Tak było wczoraj.

2. Zmiana z chmury natywnej na natywną dla danych: Przyjęcie chmury dla dużych obciążeń danych

W przeszłości duże obciążenia danymi stanowiły wyzwanie podczas migracji do chmury ze względu na obawy dotyczące skalowalności i wydajności. Jednak pojawienie się natywnych dla chmury platform danych zrewolucjonizowało krajobraz. Snowflake, Redshift i Azure Synapse to wiodące rozwiązania do przechowywania danych w chmurze, które oferują elastyczną skalowalność, wysokowydajną analitykę i optymalizację kosztów.

Organizacje coraz częściej wdrażają te rozwiązania oparte na chmurze, aby wykorzystać zalety skalowalności, elastyczności i efektywności kosztowej. Według Oracle, ponad połowa wszystkich baz danych została wdrożona lub przeniesiona na platformę chmurową. Zmiana ta pozwoliła firmom wykorzystać moc przetwarzania w chmurze i płynnie obsługiwać duże obciążenia danych, uwalniając pełny potencjał ich zasobów danych.

3. Odrodzenie siatki danych w kontekście wielochmurowym

Data mesh, podejście architektoniczne, które kładzie nacisk na decentralizację i demokratyzację danych, nabiera rozpędu, zwłaszcza w środowiskach wielochmurowych. Wraz z przyjęciem przez organizacje wielu dostawców chmury w celu wykorzystania ich unikalnych możliwości, siatka danych zapewnia skalowalną i elastyczną architekturę danych, która ułatwia współpracę międzyfunkcyjną.

Traktując dane jako produkt, siatka danych zachęca do własności zorientowanej na domenę, umożliwiając poszczególnym zespołom wzięcie odpowiedzialności za swoje produkty danych. Takie podejście umożliwia organizacjom przezwyciężenie wyzwań związanych z silosami danych i wspiera kulturę współpracy i podejmowania decyzji opartych na danych w całym przedsiębiorstwie.

4. Strategiczne znaczenie sztucznej inteligencji i ostrożna realizacja

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sztuczna inteligencja (AI) stała się strategicznym imperatywem dla firm z różnych branż. Według IDC, światowe wydatki na sztuczną inteligencję mają osiągnąć 300 miliardów dolarów do 2026 roku. Zarządy i dyrektorzy generalni dostrzegają transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji w zakresie poprawy doświadczeń klientów, optymalizacji operacji i napędzania innowacji.

Jednak ostrożna realizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania obaw związanych z tempem zmian, prywatnością danych i etyką. Organizacje muszą ustanowić solidne ramy zarządzania, wytyczne etyczne i polityki prywatności danych, aby zapewnić odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji. Zachowując równowagę między innowacyjnością a względami etycznymi, firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i budować zaufanie swoich klientów.

5. Modułowe transformacje przyrostowe

Choć nie jest to zupełnie nowy trend, obecne warunki ekonomiczne sprawiły, że stał się on wyjątkowy. Długie, wieloletnie programy transformacji są zastępowane przez modułowe transformacje przyrostowe, które szybciej przynoszą wymierne rezultaty. Zmiana ta pozwala organizacjom wdrażać zmiany w mniejszych, łatwiejszych do zarządzania fazach, zmniejszając ryzyko i zapewniając płynniejsze przejście.

Liczne badania pokazują, że zdecydowana większość kadry kierowniczej preferuje transformacje modułowe, które dostarczają wartość przyrostowo. Takie podejście umożliwia firmom szybkie dostosowanie się do zmieniającej się dynamiki rynku i wymagań klientów. Dzieląc inicjatywy transformacyjne na mniejsze moduły, organizacje mogą iterować swoje strategie w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, stale ulepszając procesy, produkty i usługi.

6. Integracja najlepszych w swojej klasie aplikacji z ERP

Tradycyjne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie są już jedynym celem krajobrazów technologicznych organizacji. Zamiast tego firmy coraz częściej przyjmują najlepsze w swojej klasie aplikacje, które są wyspecjalizowanymi rozwiązaniami programowymi zaprojektowanymi z myślą o określonych funkcjach biznesowych lub branżach.

Rozwój chmury obliczeniowej i interfejsów programowania aplikacji (API) ułatwił integrację i koordynację różnych aplikacji. Integracja ta pozwala organizacjom wykorzystać mocne strony każdej aplikacji, tworząc bardziej zwinny i wydajny ekosystem technologiczny. Przykładowo, firma może wybrać rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) i system zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), które najlepiej pasują do jej konkretnych potrzeb, integrując je płynnie w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

7. Aplikacje COTS i low-code/no-code

Krajobraz rozwoju aplikacji szybko ewoluuje, wraz z rozwojem komercyjnych gotowych rozwiązań (COTS) i platform niskokodowych/bezkodowych. Rozwiązania COTS oferują gotowe aplikacje, które można dostosować do konkretnych wymagań biznesowych. Z drugiej strony, platformy low-code/no-code umożliwiają użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji przy minimalnym kodowaniu, przy użyciu interfejsów wizualnych i funkcji “przeciągnij i upuść”.

Elastyczność i szybkość wdrażania oferowane przez rozwiązania COTS i platformy low-code/no-code znacznie skróciły cykle rozwoju i umożliwiły użytkownikom biznesowym wprowadzanie innowacji. Gartner przewiduje, że do 2024 r. rozwój aplikacji niskokodowych będzie odpowiadał za ponad 65% wszystkich działań związanych z tworzeniem aplikacji.

8. Postępy w technologii IoT/czujników dla cyfrowych bliźniaków

Internet rzeczy (IoT) i postępy w technologii czujników rewolucjonizują koncepcję cyfrowych bliźniaków. Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja fizycznego obiektu lub systemu, która zapewnia dane i wgląd w czasie rzeczywistym. Tworząc cyfrową replikę, organizacje mogą monitorować, analizować i optymalizować wydajność zasobów fizycznych, procesów i środowisk.

Wraz z postępem w IoT i technologii czujników, cyfrowe bliźniaki stają się coraz bardziej wyrafinowane i zdolne do dostarczania cennych informacji. Na przykład w branży produkcyjnej czujniki obsługujące IoT mogą monitorować stan sprzętu, wykrywać anomalie i optymalizować harmonogramy konserwacji. Wykorzystując cyfrowe bliźniaki, organizacje mogą zwiększyć wydajność operacyjną, skrócić przestoje i stymulować innowacje poprzez konserwację predykcyjną i optymalizację wydajności.

9. Zwiększone inwestycje w zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój stał się kluczowym priorytetem dla firm, napędzanym troską o środowisko, wymogami regulacyjnymi i oczekiwaniami klientów. Według Światowego Forum Ekonomicznego, 90% kadry kierowniczej uważa, że zrównoważony rozwój jest ważny dla długoterminowego sukcesu biznesowego.

Pomiar i redukcja śladu węglowego stały się kluczowym aspektem inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacje inwestują w technologie, które umożliwiają dokładny pomiar, monitorowanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla. Zaawansowana analityka i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają organizacjom identyfikować obszary wymagające poprawy, optymalizować wykorzystanie zasobów i podejmować świadome decyzje w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

10. Konwergencja RPA i technologii integracji systemów

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i technologie integracji systemów łączą się, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania automatyzacji w całym przedsiębiorstwie. RPA automatyzuje powtarzalne i oparte na regułach zadania, podczas gdy technologie integracji systemów łączą różne systemy i umożliwiają płynny przepływ danych oraz orkiestrację procesów.

Łącząc te technologie, firmy mogą osiągnąć kompleksową automatyzację, usprawniając procesy i eliminując ręczną interwencję. Ta konwergencja umożliwia organizacjom optymalizację alokacji zasobów, zwiększenie wydajności i poprawę obsługi klienta. Oczekuje się, że globalny rynek RPA rosnąć wykładniczo w ciągu następnej dekadyz 2,3 mld USD w 2022 r. do 66 mld USD do 2032 r., co pokazuje rosnące znaczenie automatyzacji w transformacjach biznesowych.

Wnioski

10 najważniejszych trendów technologicznych omówionych w tym artykule podkreśla transformacyjny wpływ technologii na działalność biznesową. Od wykorzystania mocy danych i chmury po odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji, organizacje muszą dostosować się do tych trendów, aby pozostać konkurencyjnymi i napędzać innowacje. Wykorzystując potencjał nowych technologii, firmy mogą optymalizować procesy, zapewniać wyjątkowe doświadczenia klientów i osiągać sukcesy w szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie.